Tantestület

 

Alkalmazott neve Pedagógus fokozat Munkakör Művelődési terület
Agárdi Leventéné pedagógus II tanító (*) Közművelődés
Braunné Boós Anita pedagógus I tanító (*) Testnevelés és sport
Csepely Ivett pedagógus I tanító (*) Testnevelés és sport
Csócsics Lajos pedagógus II általános iskolai tanár (*) Testnevelés és sport
Csócsicsné Tálas Tünde pedagógus I tanító (*) Ének-zene
Csordás Sándor pedagógus II tanító (*) Testnevelés és sport
Dóka Krisztián pedagógus I általános iskolai tanár (*) Életvitel és gyakorlat
Dusikné Nagy Katalin pedagógus I tanító (*) Testnevelés és sport
Fodor-Gelsei Mariann pedagógus I általános iskolai tanár (*) Magyar nyelv és irodalom, német nyelv
Hidasi Lajosné pedagógus II általános iskolai tanár (*) Magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv
Kerekes Sándor pedagógus I általános iskolai tanár (*) Informatika, matematika
Kovács Judit pedagógus II általános iskolai tanár (*) Magyar nyelv és irodalom
Kovács Zoltán pedagógus II általános iskolai tanár (*) Töténelem, orosz nyelv
Kovács Zsolt Mesterpedagógus általános iskolai tanár (*) Matematika, kémia
Kovácsné Findrik Gyöngyi pedagógus II tanító (*) Népművelés
Lehóczki-Tóth Marianna pedagógus I általános iskolai tanár (*) informatika - rajz - matematika
Losoncziné Müller Katalin pedagógus II általános iskolai tanár (*) Földünk – környezetünk, földrajz, testnevelés és sport
Magyar András Mesterpedagógus általános iskolai tanár (*) Földünk – környezetünk, földrajz, biológia
Magyar Mihályné pedagógus II általános iskolai tanár (*) Földünk – környezetünk, földrajz, biológia
Majercsákné Kemecsei Zsuzsanna pedagógus II tanító (*) Testnevelés és sport
Makoldiné Fekete Anna pedagógus I tanító (*) Idegen nyelvi, informatika, matematika
Dr Mátyásné Kenyeres Lívia Mesterpedagógus általános iskolai tanár (*) Földünk – környezetünk, földrajz
Mudri Ágnes Mesterpedagógus általános iskolai tanár (*) Vizuális kultúra, német nyelv
Nagy Attila pedagógus II általános iskolai tanár (*) Ének-zene
Olekszáné Bényei Erzsébet pedagógus I tanító (*) Gyermek-ifjúság és családvédelem
Pányi László pedagógus II tanító (*) Életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport
Papp Lászlóné pedagógus I általános iskolai tanár (*) Történelem
Perényiné Vaszily Tünde Ilona pedagógus I általános iskolai tanár (*) Magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, orosz nyelv
Rozsnyai Margit Terézia Mesterpedagógus általános iskolai tanár (*) Vizuális kultúra, biológia, táncművészet
Schmidt Attila pedagógus I általános iskolai tanár (*) Földünk – környezetünk, földrajz, angol nyelv
Siha Ferenc pedagógus I általános iskolai tanár (*) Testnevelés és sport, életvitel és gyakorlat, fizika
Siposné Barna Judit pedagógus I általános iskolai tanár (*) Matematika, ének-zene
Szirkóné Varga Melinda pedagógus II tanító (*) Ének-zene, zeneművészet
Zborainé Farkas Mária pedagógus II tanító (*) Technika és életvitel