MATEMATIKA kompetencia

A 2006-2007-es tanévben az 5. b osztályban került bevezetésre a matematika műveltségterület teljes egészét lefedő A típusú programcsomag. Ez olyan tananyagszervezési-módszertani megoldásokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanulókat bevonjuk a tudás- és készségelsajátítási folyamatba; azaz átalakul a matematikatanítás egész folyamata. Erős hangsúlyt kap a tevékenységközpontú módszertan. Dominálja a folyamatokat a játék és az eszközhasználat, a megfelelő tanulási környezet kialakítása, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása. A matematikatanulás alapja a cselekvő, személyes tapasztalatszerzés. A problémafelvetés, ahol csak lehet, életszerű helyzetekből indul ki, amelyek a gyerekeket körülvevő világ jobb megértését segítik. Az egyes témakörök feldolgozása során a hagyományos módszerek mellett a számítógép használata is szerepet kap.

Másfél év elteltével elmondható: a gyerekek szeretik a matematika órákat, jól érzik magukat a csoportmunkában, megértik az új módszereket és megfelelőek az eredményeik.

 

Csócsics Lajos
matematika szakos tanár