ÓVODAI kompetencia

A kompetencia alapú programcsomagot 2006-ban a nagycsoportban vezettük be. 2007-től már 3 soportban kezdtük alkalmazni a bevált módszereket, melyben újdonság a csoportmunka előtérbe helyezése. Az éves nevelőmunkánkat a 4 őselem köré csoportosítjuk: levegő, tűz, víz, föld. Az óvoda megalapozza a gyermek további fejlesztését. Nem tanít, de olyan személyiséget hoz létre, amelyik nyitott, együttműködő, befogadó. A programcsomag a különböző nevelési területeket – játékajánló, hagyományápolás, élő, élettelen környezet, matematikai tapasztalatok, vizuális nevelés, zene, mozgás - komplex formában dolgozza fel. A bevezetésnél arra törekedtünk, hogy gazdagítsuk a gyerekeket és saját pedagógiai kultúránkat; annyit és oly módon vegyünk át az ajánlásokból, amennyi a gyerekek élmény és érzelem világában, ismeretkörében, tapasztalatában, teljesítményében megmutatkozik. A programcsomag megújulást, színt hozott mindennapi életünkbe. A gyerekek nagyon szeretik, élvezik az új témákat, lehetőségeket.

Letölthető előadás anyag: Klikk ide!


Tereminé Szegedi Zsuzsanna
óvodapedagógus