SZÖVEGÉRTÉS kompetencia - ALSÓ TAGOZAT

Az iskolába érkező gyerekek érettsége, tudása, fejlődési üteme nem egyforma.
Miért kellene ennek a sokféle gyereknek egyszerre megtanulnia írni-olvasni? Hová sietünk?
Ebből kiindulva a program a betűtanulást lassabban ütemezi, s az írástanulás is késleltetett
A kognitív funkciók fejlesztése mellett a széleskörű képességfejlesztő alapozást is hangsúlyozza: a mozgáskoordináció, testérzékelés, egyensúlyérzékelés és a tanulás alapját képező egyéb képességek terén.
Cél: egy viszonylag kiegyenlített képességstruktúra kialakítása, amely az egész iskoláskor folyamán belső tartalékot jelent a gyermek számára.
A programban kiemelt szerepe van a cselekvéses, élményszerű tanulásnak.
A tankönyvek szöveganyaga jobban illeszkedik a gyerekek életkorához , érdeklődéséhez. A humorral átszőtt történetek és rajzok kedveltté teszik a tankönyveket.
Újdonság a napi mesehallgatás – a „feldolgozás kényszere” nélkül - , a beszélgetőkör. A nyelvtan tantárgy nem elkülönülten, hanem az épp aktuális fejlesztési terület tartalmában jelenik meg.
A tanórákon a gyerekek nagyon aktívak, sokat dolgozunk.
Az elmúlt két év a kemény munka mellett sok örömteli pillanatot hozott.
Az órákra való felkészülés és előkészület, a program áttanulmányozása sok munkát kíván a pedagógustól. Ezzel együtt figyelmébe és kipróbálásra ajánlom mindenkinek, aki szereti a szakmai megújulást és az örömteli gyerekarcokat.

Letölthető előadás anyag: Klikk ide!


Zborainé Farkas Mária
tanítónő