SZÖVEGÉRTÉS kompetencia - FELSŐ TAGOZAT

Ha röviden kellene megfogalmaznom a kompetencia alapú oktatás lényegét, az talán így hangzana: Ne a tantárgyat, a gyereket tanítsuk! De nem direkt módon, hanem a háttérből tudatosan, mégis szinte láthatatlanul, önállóságot adva. A kooperatív technikák és a differenciálás alkalmazásával vezessük rá őket a tanulási készségek és képességek elsajátítására.
A program legszembetűnőbb újdonsága, hogy integrált nyelvi és irodalmi kommunikációs képességfejlesztést valósít meg, így az értékelése is egységes.
Az új módszerek alkalmazása és a tematikus gyermekközpontú alkotások következtében a tanulókban kialakult egy belső igény az olvasásra, javult beszédkészségük, véleményalkotásukban és érvelésükben fejlődésük számottevő.
A kooperatív tanulás nem kitaposott út, hanem egy új, izgalmas, de néha rögös ösvény, melyen a gyerekekkel együtt végig haladva felfedezhetjük a magyar nyelv és irodalom csodálatos, sokszínű világát.

Letölthető előadás anyag: Klikk ide!


Deákné Bobok Katalin
magyar tanár