Bemutatkozás

Legfontosabb célunk: „Nyugalomban, békében dolgozzunk!”

Kiemelt feladataink, terveink:

1.Az osztály és az iskolai közösségek megerősítése

2. A közösségek, viszont, csak akkor működhetnek jól, ha van egy olyan minimum elvárás és norma, amit mindenki elfogad, magáénak vall. Erre készítettük el az „ Így viselkedek” című elvárt viselkedési normákat felsoroló gyűjteményt, melynek minden osztályban van egy-egy példánya kifüggesztve . Legyen ez az iránymutatás!

3. Világméretű probléma, a környezet szennyezés. A környezetvédők mottója: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” Tegyünk a környezetünkért, hiszen a kis lépés is előre visz! Gyűjtsük az iskolában szelektíven a pet palackot, amelyhez az aulában tömörítőt is elhelyeztünk. A feladat szervezésére osztályonként egy-egy tudatos környezetvédőt szükséges választani! Új pályázatokban részt venni!

4. Minden évben megemlékezünk iskolánk névadójáról; Az előzőekben, a jubileum kapcsán kiemelt feladatunk a hagyományőrzés.

- Jubileumi Rákóczi emlékfákat ültettünk és azokat rendszeresen gondozzuk

- Rákóczi verseny határon túli résztvevőkkel

- Rákóczi mellszobrot és emlékfalat avattunk az aulában a nemzeti összetartozás napján

- Testvériskolai kapcsolatot alakítottunk ki és szerződést írtunk alá az ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth Gimnázium, valamint a nagykaposi Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola képviselőivel

5.   Az alapítványi bálunk célja a testedzési lehetőségek bővítése, tehetséges és rászoruló tanulók támogatása. A közelmúltban kültéri fitnesz parkot alakítottunk ki az iskola udvarán, melynek használatára a testnevelés órákon kívül a délutáni és szabadidős foglalkozásokon is lehetőség nyílik.

6. Új alapítványt hoztunk létre, mely a régihez hasonlóan a gyermekek testi-szellemi fejlődését továbbra is segíti.

Az iskolának időnként szüksége van megújulásra, melyet az új célokhoz igazítunk

1. Fontos volt, hogy a tehetséggondozást már eddig is magas szinten művelő robotika, Rákóczi és az alsós színjátszó szakkör mellett bővítsük a kínálatot orosz, nyelvművelő, természettudományi szakkörrel. Biztos vagyok benne, hogy ezekkel és természetesen a művészeti alapiskola által kínált tanszakokon minden tehetséges tanítványunk megtalálja majd azt az irányt, amivel képességeit fejlesztheti.

2.Az intézmény rövid-, közép- és hosszú távú terve alapján a mérések eredményeinek elemzésére alapozva olyan tanulási időben működő csoportokat alakítottunk ki, melyek korrepetálással felzárkóztatással, január végéig felvételi előkészítéssel, azután pedig a kompetenciamérésre felkészítéssel foglalkoznak (matematika, magyar, angol, német tantárgyakból) Ezek a foglalkozások lehetővé teszik, hogy tanári segítséggel, kis csoportokban, a tanulásban lemaradt gyerekek is sikeresebben teljesítsenek.

Kovács Zoltán

igazgató